Yerel Yönetim Yazıları I

Avrupa’da doğumu çoktan gerçekleşmiş bir demokrasi uygulaması olarak Yerel Yönetimlerin gücü ve etkisi gün geçtikçe artıyor ve yerel yönetim anlayışlı gelişiyor. Demokrasi kriterlerini daha sağlıklı uygulanmanın mümkün olduğu Yerel Yönetimlerde merkeze bağımlılığın gittikçe gevşemesi, yönetim anlayışının zorunlu olarak evrilmesi sonucunu doğuruyor. Buna göre yerel yönetimlerde demokrasi uygulaması yukarıdan aşağı bir yöneten yönetilen ilişkisini değil, yönetilenlerin de yönetene yönelik yönlendirmelerini içeren bir demokrasi uygulaması olarak kendisini gösteriyor.

Bir tekerlemeye benzeyen yukarıdaki cümleyi açıp örnekleyerek anlaşılır olmasını sağlamak gerekir. Yerel yönetim, yönetici ile yönetilen kitle arasında karşılıklı bir ilişkiyi gerektirir. Bu ilişki yönetilen şehirlilerin gerçek ihtiyaç ve beklentilerini yöneticiye bildirmeleri, demokrasi uygulamaları çerçevesinde ısrarcı olmaları ve bu beklentilerini gerekçelendirmelerini zorunlu kılar. Bu yönüyle yerel yönetim bir konsensus demokrasisi uygulamasıdır. Bu konsensus, çeşitli halk katmanlarının, çıkar gruplarının ve farklı kimliklerin şehrin idaresi hususunda bir araya gelip görüş bildirmeleriyle oluşturulur. En azından Avrupa ölçeğinde artık yerel yönetimde kullanılan demokrasi uygulamasının çoğunlukçu bir demokrasi uygulaması olmayıp çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi uygulaması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Avrupa Birliği açılımlarının bir sonucu olarak yerel yönetimlerin tanıştığı katılımcı  demokrasi anlayışı uzun vadede genel idarenin demokratik uygulamalarını da etkileyecektir. Başlangıç olarak İstanbul merkezli yerel yönetim birliklerinin katılımcı demokrasi alanında başlattıkları girişimler başarılı sonuçlar vermeye başlamıştır. Artık şehirler kısa vadeli planlar doğrultusunda gelişmek yerine bu aşamalardan geçmiş Avrupa şehirleri örnek alınarak daha akılcı bir zemin üzerinde gelişme yoluna girdi.

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği bu alanda başarılı çalışmalar ve projelere imza atmakta. Birlik, hem yerel idarelerin çevre belediyelerle ilişkileri konusunda hem de şehircilik anlayışının modernizasyonu ve şehrin sosyal sorunları konunda ciddi projeler üretmekte. Şehir kalkınması ve bayındırlık hizmetleri, şehirleşme ile birlikte boyutları büyüyen çevre kirliliği, iç ve dış göçler ve göçle birlikte ortaya çıkan sorunlar, şehir kültürünün oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi konusunda ortaya konulan fikir ve projeler çeşitli belediyelerde uygulama alanı bulmuş durumda.

Silivri, hayatın doğal akışı içinde yüz yılda yaşanması gereken gelişmeleri birkaç yıla sığdırmış olmanın avantajı kadar dezavantajını da yaşayan bir yerleşim yeri ve bu sebeple bu projelere kulak vermesi gereken bir şehir. Benim gibi otuzlu yaşlarını sürenler bile şehrin bir ucundan diğer ucuna yürüyerek yarım gitmenin mümkün olduğu günleri hatırlıyor. Şehrin orta yerinden inek sürülerinin geçtiği zamanlar bile çok eski değil. Şimdilerde nüfus ve yapılaşma takibi mümkün olmayan bir hızla artıyor, bu süratli gelişim çok hızlı kararlar almayı mecbur kılıyor. Bu kararlar alınırken ortaya konulan hizmetler “Adem kadar” ilk olduğu için sakıncaların minimuma indirilmesi konusunda yönlendirme alması zorunludur.

Silivri’de çağdaş yerel yönetim anlayışının yerleşmesi için öncelikle bir konsensus zemininin oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkıyor. Farklı beklentilerin bir araya gelip ses vereceği bu zemin, şehrin öncelikli sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemeli, projeler hazırlamalı ve bu projeler yerel yönetime getirilmelidir. Seçimden seçime gündeme gelen projeler yerine sürekli proje üreten bir platformun olması yerel yönetime de daha sağlıklı bir alanda çalışma imkanı sunacaktır.

Yaşadığımız yere duyduğumuz vefanın ve çocuklarımıza yönelik bir sorumluluk hissinin gereği olarak bir şehir platformunun oluşturulması gerekir. Siyasi görüşleri ve düşünceleri ne olursa olsun, kendisini bu şehre ait hisseden ve yapıp ettikleriyle Silivri’yi önemsediğini ispat eden insanlar bir araya gelip bir sivil platform oluşturmalıdır. Şehrin kimliği, öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda görüşler ortaya koymalı ve bunun için gerekli girişimlere geçmelidirler. Yerel yönetim aynı zamanda sivil insiyatifle yönlendirilen bir demokrasi uygulamasıdır. Bu hususta gerekli desteğin Yerel Yönetim tarafından verileceğinden eminim.

Alın size bir somut proje taslağı. Elverin, fikir verin geliştirelim.

Yerel Yönetim Yazıları I

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön