DAĞLININ BORCU

Kafkasya halklarının kardeşliklerinine ilişkin bir efsane