Afrin’in Düştü Mü ?

Memleketin en büyük gazetelerinde sekiz sütuna manşet…‘Afrin Düştü!’Haberin içeriği bir yana, bu başlık beni garip düşüncelere ‘düşürdü.’‘Afrin düştü’ anladık da biz bu hallere nasıl düştük, işte orası müşkül iş. … Dil, hem düşüncenin hem de meramı ifadenin aracıdır. Bir başka deyişle dil bilgimiz oranında idrak eder ve düşünürüz. Dili bildiğimiz ölçüde derdimizi anlatırız. Dili bildiğimiz […]

Hey Onbeşli

Taş döşeli dar yollardan şakırtılı at arabalarının gelip geçtiği demlerde, Tokat bir dağ içindeyken Gülü bardağ içindeyken Yüzü kaleye bakan ahşap evlerden Birinin şenliğiydi Hediye Adı gibi Hak’tan Hediye, üç eteği sırma işleme, başı Tokat işi yazmalı, yazmasının ucu pembe oyalı. Endamı fidandan narince, boyu gül ağacı misali küçücek, alımlı, edalı bir kızcağız. Tokat eşrafından […]

Bir Bilgenin Kaleminden
PERSPEKTİF KODLARI

Sinema izleyicisi, filmin durağan kısmını hızlandırıyor, sevgililer aforizmalarla ayrılıyorlar birbirlerinden, uzun aşk mektubuna tahammül edebilecek aşıklar bile kalmadı. Mecnun’un yüzlerce beyitte anlattığı manayı içerme iddiasındaki kısa mesajlar ‘cnm’ harflerinden ibaret. Mahkeme kararları her yöne eğilip bükülen kısa cümlerlerden, köşe yazıları alt alta dizilmiş kısa satırlardan oluşuyor. Siyaseti sloganlar belirliyor. Yeni siyasi partilerin adı bile kısa, […]

Bu Yaza Dair

Nicedir ayağı zincirle kayalık bir dağa bağlı adamım ben. İçim kuşlarla birlikte yolculuklara çıkıyor, cismim bir kaç günlük mesafelerden ötesine yasaklı. İhtiyaç duyduğum uzak dünyaların havasını kitaplardan soluyorum. Kitaplarla yola çıkıyorum, kopmuş kitap sayfalarından kanatlarla uçuyorum, uçuyorum. Sonra dostlar geliyor. Aynı kıyı kahvesinde, aynı masada, aynı köhne lokantada sohbet ediyoruz. Nicedir ayağı zincirle kayalık bir […]

Başa dön